You are here
Home > Musik

Musikens historia

Musiken anses vara en del av mänsklighetens historia och förutom att det finns väldigt många som lyssnar mycket på musik är den en del av de flesta av livet stora händelser, såsom vid dop, giftermål och begravning. Musik har till exempel ofta använts i propagandasyfte och det är nog många som kan känna hur tårar nästan tränger fram vid bara några toner av en viss låt som framkallar starka minnen.

Ett av de allra äldsta fynden av musikinstrument var en harpa, eller lyra, som har daterats till 2750 år f.Kr. Under antiken handlade det mycket om att förstärka poesi och lyrik med toner och från kilskrifter har man kunnat uttyda information om hur musik ska framföras.Musikens historia 1

Under medeltiden (500- till 1400-talet), delas musiken in i sakral och sekulär musik. Den sakrala musiken präglades av gregoriansk musik och den sakrala av ballader om personer och händelser. Stämsången började också göra sitt intåg.

Nästa epok är renässansen (1400-1600) och här började de gregorianska sångerna stå tillbaka för sakral musik med melodier hämtade från den sekulära musiken. Några kända kompositörer var Thomas Tallis och Giovanni Pierluigi da Palestrina. Nottryck uppfanns under denna tid.

Under barocken (1600-1760) komponerade Bach sin musik och generellt karakteriserades musiken av flerstämmighet och solistmusik. Mycket av musiken hade en jämn puls som var lätt att stampa takten till. Melodierna och takten skulle följa och avbilda texterna och man arbetade med sonater, operor och konserter.

Sedan kom klassicismen (1730-1820) och nu började man se blandningar av olika genrer och stilar. Det folkliga blandades med det professionellt komponerade. Några kända namn från denna tid är Mozart och Beethoven.

Under romantiken (ca 1815-1910) hände det mycket i världen i och med industrialismen och urbaniseringen, och musiken samt åhörarna utmanades. De självklara melodierna med tydliga avslut fick vika tillbaka lite för oberäknelig musik där melodierna inte alltid slutade på ett självklart sätt. Wagner, Schumann och Chopin komponerade sin musik under denna tid.

Hur kommer då den musikaliska period som vi nu lever i, modernismen, att sluta? Som du säkert själv märker präglas den av väldigt många olika stilar. Likaväl som vi idag ser hur normer bryts i samhället har vi också sett det i musiken under de senaste 100 åren. En kompositör som anses representera modernismen inom klassisk musik är Igor Stravinskij.

Top