You are here
Home > Musik

Utbilda dig till musiklärare

Spelar du ett instrument? Vill du arbeta med barn och ungdomar? Då är musiklärare ett bra alternativ för dig. Musiklärare arbetar på alla stadier i skolan: låg- mellan- och högstadiet, gymnasiet och på folkhögskolor. Det finns också möjligheter att arbeta på musik- och kulturskolan eller som egenföretagare. Att arbeta som egenföretagare ger du frihet att styra ditt arbete och du kan enkelt sköta ekonomin genom att sälja fakturor och direkt får betalt för ditt arbete. Det finns olika vägar att bli legitimerad musiklärare. Du kan studera på musiklärarprogrammet på någon av Sveriges musikhögskolor. Du kan studera på lärarprogrammet med inriktning musik. Denna utbildning finns på flera högskolor och universitet. Du kan också studera musik på en högskola eller ett universitet och sedan komplettera med en pedagogisk utbildning och på det sättet få din legitimation.

Musik är ett pedagogiskt verktyg

Musik är viktigt för barns utveckling, den stärker barnet språkligt och motoriskt. Musik hjälper barnet att lyssna, tala, uttrycka och förmedla känslor. Musik har en stark koppling till lärande och är ett bra pedagogiskt verktyg. Språk och matematik är viktiga ämnen i skolan och musik kan användas på ett effektivt sätt i lärandeprocesserna. Därför är det viktigt att vi jobbar för att få fler elever till musikskolan. I musiken finns rytmik. Rytm är matematik. I musiken finns ramsor, rim och ord som utvecklar språket. I musiken finns rörelse som förstärker barnets motorik.Musik, tillsammans med bild och rörelse, ger barnet flera uttryckssätt och när barnet får olika vägar till inlärning ökar chansen till goda resultat. Barn lär sig med alla sinnen. Lärarutbildningen är teoricentrerad idag men forskning säger att kreativa ämnen är viktiga för barns inlärning. Pedagogiken bakom inlärningen är viktig. Till exempel kan det vara lättare att memorera saker när det kopplas till en melodi, en rytm eller en rörelse. När barnet får använda alla sina sinnen ökar lärandet på ett lustfyllt sätt. Lust är en viktig drivkraft för motivation och kunskap.

Lustfyllt och effektivt lärande med musik

Det finns olika sätt att studera till musiklärare. Musiklärare arbetar på grundskolan, på gymnasiet och på musik- och kulturskolan. Det finns också möjligheter till musikundervisning som egenföretagare eller inom vuxenutbildning på folkhögskolor, högskolor och universitet. Det krävs grundläggande högskolebehörighet för att studera till musiklärare och utöver detta måste du också ha godkända resultat från antagningsprov i musik. Antagningsproven omfattar till exempel teori, komposition, musiklära, gehör, sång eller instrument. Det finns möjlighet att gå en förberedande utbildning på folkhögskola för att klara antagningsproven. Det finns goda chanser till arbete som musiklärare. Du får ett viktigt arbete. Musik ger goda förutsättningar att utveckla barnet i skolans alla ämnen. Genom musiken ger vi barnet möjligheter att uttrycka och förstå olika kulturer och värderingar och vi ger barnet perspektiv och empati. Musik är viktigt för barnets utveckling och kan användas effektivt i till exempel språkutvecklingen och i matematik. Musik ger också goda möjligheter för att föra in rörelser och motorik i undervisningen. Med musik blir lärandet lustfyllt och detta ger barnet motivation att lära mer.

Top