You are here
Home > Musik

Undervisa i musik


Du som kan spela ett instrument har en fantastisk möjlighet att dela ditt intresse med andra genom att undervisa. De flesta svenskar är intresserade av att lära sig att spela ett instrument. Många vuxna ångrar att de gav upp möjligheten att lära sig spela i unga år, då kanske fotboll eller fritidsgården lockade mer. Du kan undervisa antingen hemma i ditt eget vardagsrum, men du kan också göra det via en kursförmedling som till exempel Folkuniversitetet eller Medborgarskolan. Fördelarna med att välja att undervisa via en kursförmedling är att du slipper ragga kunder på egen hand och får tillgång till lokaler och därmed slipper ta emot besökare hemma.
Guitar lesson

Undervisa barn och vuxna

När du väljer att undervisa i musik behöver du tänka på vilken inriktning du vill att din kurs ska ta. Vill du lära ut ditt instrument och spelande till nybörjare eller ser du helst att eleverna har viss förkunskap? Vill du undervisa barn eller vuxna? Detta är frågor som det kan vara bra att fundera på innan du sätter igång med undervisningen. Beroende på vilket instrument du spelar och vill lära ut bör du fundera på om du föredrar att eleven tar med ett eget instrument eller om ni kan turas om på ditt. Detta beror naturligtvis på om du spelar piano, flöjt, fiol eller munspel då olika instrument fungerar olika och har olika förutsättningar.

Administration och bokföring

När man undervisar och håller i en klass eller ger en privatlektion är det viktigt att inte glömma bort den kringliggande administrationen. Du behöver både planera och förbereda en klass men också följa upp efter varje kurstillfälle och gör utvärderingar med jämna mellanrum. Det kan vara bra att ha en kursplan som du kan delge eleverna vid första kurstillfället. Du behöver också fakturera så att du får betalt för dina tjänster. Om en person inte betalar sin faktura i tid eller på annat sätt uteblir med betalning för en levererad vara eller tjänst, kan företaget välja att kontakta ett inkassoföretag för att driva in skulden. Företag som driver in inkasso påminner kunden om att betala, och kan också göra upp en avbetalningsplan. Om man inte betalar sin skuld kan det bli rättsliga påföljder som åtal och en process i domstol.

Top