You are here
Home > Musik

Suzukimetoden för instrumentinlärning

Suzukimetoden har fått sitt namn efter den japanske violinisten Shinichi Suzuki. Det är egentligen en generell pedagogisk metod, som kan appliceras inom flera områden, men den används framförallt inom instrumentinlärning.

Grunden i Suzukimetoden är en slags jämförelse mellan barns språkinlärning och musikinlärning. Suzuki pekar på hur barn lär sig sitt modersmål på naturlig väg, utan att behöva grammatiska förklaringar eller instruktioner: de lyssnar och efterliknar helt enkelt de vuxnas språk, och lär sig en bit i taget som sedan utvecklas med nya bitar ju mer barnet lär sig. På samma sätt menar Suzuki att studenter ska lära sig musik – i deras egen takt, i små steg, därsuzuki_violin_recital man lägger till ett litet steg i taget. Inom Suzukimetoden börjar därför musikundervisning inte med att eleven studerar noter eller musikteori, utan endast genom att de lyssnar på musik. Länge är detta det enda sättet som studenten lär sig musik: genom att lyssna och lära sig melodier utantill. Läraren och eleven arbetar sedan med en och samma melodi tills eleven kan den utantill och kan spela den så bra som är möjligt utifrån sina förutsättningar (med till exempel ålder i åtanke). Därefter går man vidare till en ny melodi, men fortsätter ändå att öva på den redan inlärda. På det sättet byggs elevens ”repertoar” ständigt ut, på samma sätt som ett barns ordförråd.

En annan viktig komponent i Suzukimetoden är att eleven ska känna glädje när han eller hon spelar. Man uppmuntrar därför ständigt alla framsteg, och om något behöver korrigeras i hur eleven spelar koncentrerar man sig bara på en sak i taget, tills eleven har rättat till felet, innan man går vidare till nästa sak. Målet med Suzukimetoden är inte att skapa professionella musiker, utan att använda musiken som ett sätt att förbättra barnets koncentrationsförmåga, minne och motorik.

Oavsett vilken metod man använder för inlärning av instrument, är det vanligt att barnen efter en tids träning får visa upp sina nya färdigheter för sina föräldrar i en uppvisning av något slag. Om ditt barn ska vara med i en liknande uppvisning, och du behöver hitta en skjorta för barn för att klä upp din son eller dotter lite extra inför den stora dagen, kan du gå in på Kidsbrandstore.se.

Top