You are here
Home > Musik

Är ljud musik?

Musik består av ljud, men alla ljud utgör inte musik, det kan nog alla vara eniga om. Men var går gränsen mellan något som bara är ljud, och något som kan kallas musik? Kan alla ljud bli musik? Frågan är inte helt enkel att svara på, och även om det finns gemensamma nämnare för många av de ljud eller serier av ljud som vi kallar musik, är svaret i hög grad också både personlig och beroende av sammanhanget. Det finns alltså inte en universell och entydig definition av vad som kan kallas musik.

När blir ljud till musik?

Vi kan skilja mellan ljud som finns och uppstår omkring oss, till exempel djur som låter, vinden som susar eller mikrovågsugnen som piper, och rytmiska eller melodiska sekvenser av ljud och toner som vi frambringar med våra röster eller musikinstrument. Men börjar vi experimentera med ljud och musik, tycks gränserna inte längre vara lika tydliga. När ett barn slår ihop två kastrullock gång på gång upplever vi det kanske mest som oljud, men lägger vi till fler köksredskap och en rytm blir det plötsligt till musik. Alla ljud kan användas för att göra musik, som till exempel när vardagens ljud blir musik i dataspel, och gränserna mellan det vi upplever som musik och det som bara är ljud är flytande.

Sammanhanget är viktigt

Ljud kan alltså vara musik, men musik är mer än bara ljud. Musik är också något som uppstår och upplevs i ett sammanhang, och uppfattelsen av ljud som bara ljud eller som musik är i hög grad beroende av just sammanhanget. Sammanhanget avgör om vi förväntar oss att det vi hör ska vara musik eller bara är olika ljud, och förväntningen i sin tur avgör om vi uppfattar ljuden som musik eller inte. Samtidigt är upplevelsen också personlig, och det en person uppfattar som musik, kan vid samma tillfälle upplevas som ljud utan musikaliskt samband, eller rent av som oljud, av någon annan. Ljud är musik, om lyssnaren vill.

Top