You are here
Home > Author: lina

Suzukimetoden för instrumentinlärning

Suzukimetoden har fått sitt namn efter den japanske violinisten Shinichi Suzuki. Det är egentligen en generell pedagogisk metod, som kan appliceras inom flera områden, men den används framförallt inom instrumentinlärning. Grunden i Suzukimetoden är en slags jämförelse mellan barns språkinlärning och musikinlärning. Suzuki pekar på hur barn lär sig sitt modersmål på naturlig väg, utan…

Stockholms bästa konsertlokaler

Sverige är som bekant stora exportörer av musik, framförallt inom genrerna pop, house och rock. Det stora musikintresset som finns i Sverige reflekteras inte bara i den mängd musik som produceras här, utan också i antalet konsertlokaler som finns i vår huvudstad. Men vilken av alla dessa konsertlokaler erbjuder egentligen bäst förutsättningar för en fantastisk…

Top